ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Wnioski

Wniosek egzekucyjny ms-word-komornik ms-word-komornik
     
Formularz wniosku egzekucyjnego ms-word-komornik
     
Wniosek egzekucyjny - alimenty ms-word-komornik ms-word-komornik
     
Wniosek o ściągnięcie podwyższonych alimentów ms-word-komornik ms-word-komornik
     
Oświadczenie wierzyciela o wyborze komornika ms-word-komornik ms-word-komornik
     
Oświadczenie wierzyciela o wpłacie bezpośredniej ms-word-komornik ms-word-komornik
     
Wniosek o doręczenie korespondencji ms-word-komornik
     
Skarga na czynności komornika ms-word-komornik ms-word-komornik
     

Dokumenty wymagane celem przystąpienia
do licytacji nieruchomości rolnych


Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ms-word-komornik ms-word-komornik
     
Oświadczenie o posiadaniu praktycznych kwalifikacji rolniczych ms-word-komornik
     
Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolnych
wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
ms-word-komornik
     
Oświadczenie nabywcy o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego ms-word-komornik ms-word-komornik
     
Oświadczenie o powierzchni użytków rolnych stanowiących własność i dzierżawionych przez rolnika indywidualnego ms-word-komornik