ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Dla wierzyciela


Systemy informatyczne
w kancelarii

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka posiada dostęp do
 • Ognivo - Moduł wyszukiwania rachunków bankowych

  Jeżeli wierzyciel wnioskuje o podjęcie czynności w trybie art. 7971 Kpc – poszukiwanie majątku dłużnika, obejmującego wystąpienie z zapytaniem do banków przez system OGNIVO, należy złożyć odpowiedni wniosek oraz wpłacić zaliczkę – LISTA BANKÓW.

 • EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze

  Elektroniczne Postępowanie Upominawcze przewidziane jest dla roszczeń pieniężnych dochodzonych w trybie przepisów rozdziału 3; działu V tytułu VII księgi pierwszej części pierwszej Kodeksu postępowania cywilnego.

 • EKW (NKW) – Nowe Księgi Wieczyste z dostępem on-line

  Celem systemu NKW jest zwiększenie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami poprzez poprawę skuteczności rejestracji praw własności nieruchomości, podniesienie wiarygodności zapisów ksiąg wieczystych.

 • CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

  System informatyczny obejmujący centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami.

 • CEIDG - Cetralna Ewidencja Informacji o Działalności Gospodarczej

  Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (w skrócie CEIDG) jest rejestrem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Rejestr prowadzony jest od 1 lipca 2011r.

 • ŹRÓDŁO - Aplikacja Źródło

  W październiku 2015r. kancelaria uzyskała dostęp do aplikacji Źródło, która pozwala na szybkie ustalenie poprawnych danych dłużnika w początkowej fazie egzekucji oraz na skuteczniejsze i szybsze dostarczenie korespondencji dłużnikowi.