ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68
+48 664 308 369
+48 608 622 911
+48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 08-09-2020

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Szynwałd

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału stanowiącego własność dłużnika Mazur Andrzej wynoszącego 1/2 część nieruchomości opisanej jako: działka nr 3079/1, o pow. 0,3337 ha zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 48,53 m2, drewnianym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy ok. 27,00 m2 oraz studnią, położonej w miejscowości: Szynwałd gm. Skrzyszów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00058488/1.

Udział wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 24.132,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści dwa złote 50/100) (wartość prawa służebności osobistej obciążającej prawo własności w/w udziału w nieruchomości wynosi 6.394,00 zł).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 18.099,38 zł (słownie: osiemnaście tysięcy dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 38/10).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Szynwałd Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości tj. kwocie 2 413,25 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 17-09-2020

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Ryglice

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: Siwek Anna położonej w miejscowości: Ryglice gm. Ryglice, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s w Tuchowie nr: TR2T/00081612/7 opisanej jako:

 • działka niezabudowana nr 526/2 o powierzchni 1,37 ha.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 38.404,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy czterysta cztery złote). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 28.803,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzy złote).

 • działka niezabudowana nr 527/2 o powierzchni 0,03 ha.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 744,00 zł (słownie: siedemset czterdzieści cztery złote). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 558,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem złotych).

 • działka niezabudowana nr 527/4 o powierzchni 0,01 ha.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.418,00 zł (słownie: dwa tysiące czterysta osiemnaście złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.813,50 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset trzynaście złotych 50/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Ryglice Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. działka nr 526/2 - rękojmia w kwocie 3.840,40 zł, działka nr 527/2 - rękojmia w kwocie 74,40 zł, działka nr 527/4 - rękojmia w kwocie 241,80zł na rachunek bankowy komornika:…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 10-09-2020

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 23 o łącznej powierzchni użytkowej lokalu 32,30 m2, składający się z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki wraz z wc plus piwnica nr 23 o powierzchni 1,9 m2, położonego w miejscowości: Tarnów, przy ul. Spadzista 8, nie posiadającego założonej księgi wieczystej, znajdującego się w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie, stanowiącego własność dłużnika: Bieszczad Marta.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 96 891,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złoty).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 72 668,25 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt osiem złotych 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 9 689,10 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 08-09-2020

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Przybysławice

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika Michalczyk Marian położonej w miejscowości: Przybysławice gm. Radłów posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00106937/6 opisanej jako:

 • działka nr 1878 o pow. 1.1947 ha - zabudowana budynkami magazynowo-produkcyjnymi o łącznej powierzchni użytkowej ok. 2.125,15 m2

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.419.169,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewiętnaście tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.064.376,75 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć złotych 75/100).

 • działka nr 1879 o pow. 0,5413 ha - niezabudowana

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 89.856,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 67.392,00 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Przybysławice Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. działka nr 1878 rękojmia w kwocie 141.916,90 zł, działka nr 1879 rękojmia w kwocie 8.985,60 zł - na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior…
Czytaj Więcej