ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 03-06-2024

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanych jako: działka ewid. 44/20 o pow. 0,3030 ha (TR1T/00000587/4), działka ewid. nr 44/27 o pow. 0,2671 ha ( TR1T/00093451/0) oraz działka ewid. nr 44/24 o pow. 0,1085 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 01.12.2093r. i budynki stanowiące odrębną nieruchomość (TR1T/00078597/4), które to działki stanowią jeden wspólnie ogrodzony kompleks zabudowany budynkami magazynowo-produkcyjnymi, wiatą stalową, budynkiem cukierni, budynkiem handlowym oraz budynkiem administracyjno - piekarniczym wraz z dobudówkami(kotłownią), położonych w miejscowości: Tarnów - Strusina, przy ul. Towarowa 12, posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00000587/4, TR1T/00078597/4, TR1T/00093451/0 stanowiące własność dłużnika: Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tarnowie.

W/w nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego oszacowane są na łączną kwotę: 1 872 075,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1 404 056,25 zł (słownie: jeden milion czterysta cztery tysiące pięćdziesiąt sześć złotych 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 187.207,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 05-06-2024

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania gruntu tj. działki nr 146/6 o powierzchni 0,0037 ha i budynek stanowiący odrębną nieruchomość położony przy ul. Pułaskiego w Tarnowie, a jego powierzchnia wynosi tak jak powierzchnia działki tj. 37 m2. Okres użytkowania: 24.08.2093r. w/w nieruchomość jest częścią lokalu użytkowego wykorzystywanego przez aptekę znajdująca się przy ul. Krakowskiej 53, zarządcą której jest Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Tarnowie. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Tarnów - Strusina obręb 250, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00075128/5. W/w prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużnika: Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tarnowie.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 94.305,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 70.728,75 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 75/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 9.430,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 07-05-2024

 

Druga licytacja komornicza ruchomości – samochody

DRUGA LICYTACJA

 

 1. samochód ciężarowy (na bazie osobowego) SKODA Fabia III 1.2 TSI MR'15 E6 Rok produkcji: 2015 Rejestracja:KT2141G VIN:TMB1MBNJXGZ067281 Rodzaj: Samochód ciężarowy (na bazie osobowego) Marka: SKODA Model: Fabia III 1.2 TSI MR'15 E6 Wersja: Active Kolor: biały Rodzaj nadwozia: hatchback 5-drzwiowy Data pierwszej rejestracji: 2015/10/07
  • wartość szacunkowa: 22 400,00zł
  • cena wywoławcza: 11 200,00zł
  • wysokość najniższego postąpienia: 560,00zł
  • rękojmia: 2 240,00zł
 2. samochód ciężarowy (na bazie osobowego) SKODA Fabia III 1.2 TSI MR'15 E6 Rok produkcji: 2015 Rejestracja: KT2142G VIN: TMB1MBNJ0GZ063479 Rodzaj: samochód ciężarowy (na bazie osobowego) Marka: SKODA Model: Fabia III 1.2 TSI MR'15 E6 Wersja: Active Kolor: biały Rodzaj nadwozia: hatchback 5-drzwiowy Data pierwszej rejestracji: 2015/10/07
  • wartość szacunkowa: 24 500,00zł
  • cena wywoławcza: 12 250,00zł
  • wysokość najniższego postąpienia: 613,00zł
  • rękojmia: 2 450,00zł
 3. samochód ciężarowy (na bazie osobowego) SKODA Fabia III 1.2 TSI MR'15 E6 Rok produkcji: 2015 Rejestracja: KT1888G VIN: TMB1MBNJ2GZ065315 Rodzaj: samochód ciężarowy (na bazie osobowego) Marka: SKODA Model: Fabia III 1.2 TSI MR'15 E6 Wersja: Active Kolor: biały Rodzaj nadwozia: hatchback 5-drzwiowy Data pierwszej rejestracji: 2015/10/09
  • wartość szacunkowa: 22 900,00zł
  • cena wywoławcza: 11 450,00zł
  • wysokość najniższego postąpienia: 573,00zł
  • rękojmia: 2 290,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - samochody Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Podana wartość szacunkowa i cena wywoławcza ruchomości stanowi kwotę brutto zawierającą podatek VAT w wysokości 23%. Dłużnik podlega obowiązkowi zapłaty podatku VAT. W…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 23-04-2024

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Lichwin

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału stanowiącego własność dłużnika Świerczek Teresa wynoszącego 1/4 część nieruchomości położonej w miejscowości Lichwin, gm. Pleśna, posiadającej założoną księgę wieczystą nr: TR1T/00042157/7 w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Tarnowie opisanej jako działki:

 • nr 129/1 o pow. 0,19 ha - niezabudowana, położona na terenie gruntów rolnych i zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oraz częściowo terenie dróg zbiorczych - powiatowych
  Wartość szacunkowa udziału wynoszącego 1/4 część prawa własności części nieruchomości, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 129/1, wynosi: 1.232,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści dwa złote 00/100).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości szacowania tj. kwotę 924,00 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery złote 00/100).
 • nr 129/2 o pow. 1 900 m2 - niezabudowana, położona na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz częściowo terenie dróg zbiorczych - powiatowych
  Wartość szacunkowa udziału wynoszącego 1/4 część prawa własności części nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntową nr 129/2, wynosi: 14.074,00 zł (słownie: czternaście tysięcy siedemdziesiąt cztery złote 00/100).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości szacowania tj. kwotę 10.555,50 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 50/100).
 • nr 139/2 o pow. 0,31 ha - niezabudowana, położona na terenie leśnym, częściowo terenie gruntów rolnych i zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oraz terenie dróg dojazdowych - gminnych
  Wartość szacunkowa udziału wynoszącego 1/4 część prawa własności części nieruchomości, stanowiącej niezabudowaną działkę nr 139/2, wynosi: 2.704,00 zł (słownie: dwa tysiące siedemset cztery złote 00/100).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości szacowania tj. kwotę 2.028,00 zł (słownie: dwa tysiące dwadzieścia osiem złotych 00/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Lichwin Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości tj. - nr 129/1 w kwocie 123,20 zł, - nr 129/2 w kwocie 1.407,40 zł, - nr 139/2 w kwocie 270,40 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490…
Czytaj Więcej