Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 29-10-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Wola Radłowska

PIERWSZA LICYTACJA

 

 1. działka nr 496 o pow. 0,08 ha - niezabudowana

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.450,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.087,50 zł (słownie: jeden tysiąc osiemdziesiąt siedem złotych 50/100 gr)

 2. działka nr 808 o pow. 0,14 ha - niezabudowana

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.538,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.903,50 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzy złote 50/100 gr).

 3. działka nr 862 o pow. 0,57 ha - niezabudowana

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 11.597,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych ).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 8.697,75 zł (słownie: osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych 75/100 gr).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Wola Radłowska Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. działka nr 496 - rękojmia w kwocie 145,00 zł, działka nr 808 - rękojmia w kwocie 253,80 zł, działka nr 862 - rękojmia w kwocie 1.159,70 zł na rachunek…
Czytaj Więcej