ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 18-01-2023

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Lisia Góra

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: Poplicha Mieczysław położonej w miejscowości: Lisia Góra gm. Lisia Góra, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00075156/0 opisanej jako działki:

 • nr 929/3 o pow. 0,62 ha - niezabudowana
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 21.165,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 15.873,75 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy złote 75/100).
 • nr 934 o pow. 0,10 ha - niezabudowana
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.068,00 zł (słownie: trzy tysiące sześćdziesiąt osiem złotych).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę 2.301,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta jeden złotych).
 • nr 936 o pow. 0,23 ha - niezabudowana
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 7.056,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 5.292,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote).
 • nr 938 o pow. 0,23 ha - niezabudowana
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 7.056,00 zł (słownie: siedem tysięcy pięćdziesiąt sześć złotych).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 5.292,00 zł (słownie: pięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote).
 • nr 940 o pow. 0,04 ha - niezabudowana
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.227,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście dwadzieścia siedem złotych).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 920,25 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia złotych 25/100).
 • nr 1820/1 o pow. 0,58 ha - niezabudowana
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 21.387,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem złotych).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 16.040,25 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterdzieści złotych 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Lisia Góra Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. - nr 929/3 w kwocie 2.116,50 zł, - nr 934 w kwocie 306,80 zł, - nr 936 w kwocie 705,60 zł, - nr 938 w kwocie 705,60 zł, -…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 19-12-2022

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka Tarnów

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 142 o pow. 0,0355 ha - zabudowana murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym z wysokim przyziemiem o pow. użytkowej 139,32 m2, położonej w miejscowości: Tarnów obręb 78 - Krzyż, przy ul. Dutkiewicza 4, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00037193/3 stanowiącej własność dłużników: Małecki Krzysztof i Małecka Małgorzata.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 417.439,00 zł (słownie: czterysta siedemnaście tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 278.292,67 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 67/100 ).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 41.743,90 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 19-12-2022

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działki Lubcza

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: Tokarski Piotr, położonej w miejscowości: Lubcza gm. Ryglice, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s Tuchowie nr: TR2T/00206170/9 opisanej jako:

 • działka ewidencyjna nr 1955 o pow. 0,42 ha - niezabudowana
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5.655,00 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 3.770,00 zł (słownie: trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt złotych).
 • działka ewidencyjna nr 1996 o pow. 0,63 ha - zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 70,30 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 388,00 m2
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 139.861,00 zł (słownie: sto trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 93.240,67 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści złotych 67/100).
 • działka ewidencyjna nr 2234 o pow. 0,59 ha - niezabudowana
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 10.591,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 7.060,67 zł (słownie: siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych 67/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Lubcza Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. - działka nr 1955 rękojmia w kwocie 565,50 zł, - działka nr 1996 rękojmia w kwocie 13.986,10 zł, - działka nr 2234 rękojmia w kwocie 1.059,10 zł na rachunek bankowy…
Czytaj Więcej