ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 09-09-2024

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 1 wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tego lokalu o łącznej powierzchni użytkowej 98,00m2, w tym: powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nr 1 - 71,70m2 oraz przynależne pomieszczenie gospodarcze P06 o powierzchni 7,40m2 i garaż G20 o powierzchni 18,90m2. Lokal ten składa się z: 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju. Z własnością nieruchomości związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący 9800/226650, który stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (objęty KW TR1T/00159360/6). Nieruchomość położona jest w miejscowości: Tarnów, przy ul. Gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego 8 na II kondygnacji V-kondygnacyjnego budynku, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00162684/7 i stanowi własność dłużnika: Strojek-Tryba Iwona.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 591.771,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych 00/100).
W/w nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym, którego wartość jest oszacowana na kwotę 558.479,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 00/100).
Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 443.828,25 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia osiem złotych 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 59.177,10 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej