ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 13-05-2021

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Łękawka

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości położonej w miejscowości: Łękawka gm. Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00130001/3, stanowiącej własność dłużników: Olszówka Wiesław i Olszówka Anna opisanej jako:

  1. działka nr 215/1 o pow. 6100 m2 - zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 106,91 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o różnym stopniu zaawansowania budowy, w którym znajduje się garaż, boks garażowy oraz pomieszczenie gospodarcze.
    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 235.722,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote).
    Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 176.791,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt jeden złoty 50/100).
  2. działka nr 235 o pow. 200 m2 - niezabudowana.
    Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 4.862,00 zł (słownie: cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote). Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 3.646,50 zł (słownie: trzy tysiące sześćset czterdzieści sześć złotych 50/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Łękawka Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. działka nr 215/1 - rękojmia w kwocie 23.572,20 zł i działka nr 235 - rękojmia w kwocie 486,20 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 11-05-2021

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka Pogórska Wola

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 371/4 o łącznej pow. 0,0781 ha - niezabudowana, stanowiąca drogę dojazdową, położonej w miejscowości: Pogórska Wola, gm. Skrzyszów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00144766/4 stanowiącej własność dłużnika: Stepek Andrzej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 20 595,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 13 730,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy siedemset trzydzieści złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Pogórska Wola Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 2 059,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 29-04-2021

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 12 o pow. użytk. 25,10 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc plus przynależna piwnica o pow. 1,6 m2, z własnością lokalu związany jest udział wynoszący 27/850 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali obj. KW TR1T/00000310/2, położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Sowińskiego 15, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00107740/5, stanowiącej własność dłużnika: Rucki Winicjusz

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 97 364,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 73 023,00 zł (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia trzy złote).

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 9 736,40 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej