ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 26-01-2021

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Śmigno

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału stanowiącego własność dłużnika: Patrzałek Bogusław wynoszącego 1/2 część nieruchomości opisanej jako działka nr 530 o pow. 0,1700 ha - zabudowana budynkiem po byłym punkcie skupu mleka o powierzchni użytkowej 85,03 m2, położonej w miejscowości: Śmigno gm. Lisia Góra, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00027048/9.

W/w udział w nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 33 535,00 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset trzydzieści pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 25 151,25 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy sto pięćdziesiąt jeden złotych 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Śmigno Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 3 353,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 19-01-2021

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka Dębina Łętowska

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 144/7 o pow. 0,1400 ha - zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, niepodpiwniczonym, parterowym, nie posiadający poddasza użytkowego, krytym blachą o powierzchni użytkowej 53,15 m2, położonej w miejscowości: Dębina Łętowska gm. Wojnicz, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00110939/1, stanowiącej własność dłużnika: Stawarz Marek.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 104.582,00 zł (słownie: sto cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt dwa złote). Wartość dożywotniej służebności mieszkania obciążającej nieruchomość wynosi: 37.453,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 69 721,33 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych 33/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Dębina Łętowska Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 10.458,20 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej