ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 19-04-2023

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Poręba Radlna

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 424/7 o pow. 4.500 m2 - zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym, parterowym z poddaszem użytkowym, częściowo podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 99,41 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o funkcji garażowej o powierzchni użytkowej 41,46 m2 położonej w miejscowości: Poręba Radlna, gm.Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00090712/7 stanowiącej własność dłużników: Włodarczyk Tomasz i Włodarczyk Jolanta.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 255.814,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset czternaście złotych 00/100.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 191.860,50 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 50/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Poręba Radlna Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 25.581,40 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 19-04-2023

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Wola Radłowska

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 1871 o pow. 0,8900 ha - zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi o pow. użytk. 124,04 m2 i o pow. użytk. 87,28 m2 oraz budynkami gospodarczymi tj. murowany garaż o pow. 17,50 m2, murowany budynek byłej stajni o pow. 47,96 m2, murowana piwnica zadaszona o pow. 24,96 m2, murowano-drewnianym budynek stodoły o pow. ok. 85,50 m2, położonej w miejscowości: Wola Radłowska gm. Radłów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00104111/6, stanowiącej własność dłużnika: Wątroba Czesław.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 277.591,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 208.193,25 zł (słownie: dwieście osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Wola Radłowska Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 27.759,10 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 19-04-2023

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Wola Radłowska

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: Wątroba Czesław, położonej w miejscowości: Wola Radłowska gm. Radłów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00104112/3 opisanej jako:

 • działka nr 496 o pow. 0,08 ha - niezabudowana,
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.924,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia cztery złote 00/100).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1.443,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta czterdzieści trzy złote 00/100).
 • działka nr 808 o pow. 0,14 ha - niezabudowana,
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.366,00 zł (słownie: trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 2.524,50 zł (słownie: dwa tysiące pięćset dwadzieścia cztery złote 50/100).
 • działka nr 862 o pow. 0,57 ha - niezabudowana.
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 15.421,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta dwadzieścia jeden złotych 00/100).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 11.565,75 zł (słownie: jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć złotych 75/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Wola Radłowska Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. - działka nr 496 rękojmia kwocie 192,40 zł, - działka nr 808 rękojmia kwocie 336,60 zł, - działka nr 862 rękojmia kwocie 1.542,10 zł na rachunek bankowy komornika: nr…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 24-04-2023

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 44 B o pow. użytkowej 23,35 m2 składający się z 1 pokoju, kuchni, łazienki wraz z w.c., znajdujący się na XI piętrze budynku położonego w miejscowości: Tarnów, przy ul. Odlegla 7, nie posiadające założonej księgi wieczystej, a znajdujące się w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Tarnowie i stanowiące własność dłużnika: Wojtanowski Marian.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 87.045,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy czterdzieści pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 65.283,75 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote 75/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu tj. w kwocie 8.704,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej…
Czytaj Więcej