ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68
+48 664 308 369
+48 608 622 911
+48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 07-04-2020

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – wieczyste użytkowanie Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

Prawa wieczystego użytkowania gruntu tj. działki nr 146/6 o powierzchni 0,0037 ha i budynku stanowiącego odrębną nieruchomość, którego powierzchnia wynosi tak jak powierzchnia działki tj. 37 m2. W/w nieruchomość jest częścią lokalu użytkowego wykorzystywanego przez aptekę znajdująca się przy ul. Krakowskiej 53, zarządcą której jest Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Tarnowie. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Tarnów - Strusina obręb 250, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00075128/5 i stanowi własność Gminy Miasta Tarnowa. Prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość przysługuje dłużnikowi: Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców z/s w Tarnowie. Okres użytkowania do: 24.08.2093r.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 113.446,00 zł (słownie: sto trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 85 084,50 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemdziesiąt cztery złote 50/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - wieczyste użytkowanie Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania prawa wieczystego użytkowania gruntu i budynku stanowiącego odrębną nieruchomości tj. kwocie 11.344,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 07-04-2020

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr: 178/4 o pow. 0,1786 ha - niezabudowana, położonej w miejscowości: Tarnów obręb 7 - Klikowa, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00008762/1, stanowiącej własność dłużnika: Bujak Emil.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 11.026,00 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwadzieścia sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 8.269,50 zł (słownie: osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt dziewięć złotych 50/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 1 102,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 07-04-2020

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Zgłobice

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału stanowiącego własność dłużnika Kozioł Andrzej wynoszącego 1/2 część nieruchomości opisanej jako: działka 291/10 o pow. 0,1300 ha - niezabudowana, położonej w miejscowości: Zgłobice gm. Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00077251/0.

Udział wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 35.302,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy trzysta dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 26.476,50 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 50/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Zgłobice Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości tj. kwocie 3 530,20 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie…
Czytaj Więcej