ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 01-12-2020

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka Szynwałd

DRUGA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości opisanej jako: działka nr 3079/1, o pow. 0,3337 ha zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 48,53 m2, drewnianym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy ok. 27,00 m2 oraz studnią, położonej w miejscowości: Szynwałd gm. Skrzyszów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00058488/1, stanowiącego własność dłużnika: Mazur Andrzej.

Udział wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 24.132,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści dwa złote 50/100), (wartość prawa służebności osobistej obciążającej prawo własności w/w udziału w nieruchomości wynosi 6.394,00 zł).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 16 088,33 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 33/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Szynwałd Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości tj. kwocie 2 413,25 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 01-12-2020

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka Zbylitowska Góra

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 35 o pow. 0,0964 ha wraz z zabudowaniami tj. budynkiem murowanym, piętrowym o funkcji warsztatowej wraz z dobudówkami o łącznej powierzchni użytkowej 378,10 m2, położonej w miejscowości: Zbylitowska Góra gm. Tarnów obręb 286, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00038126/0, stanowiącej własność dłużnika: Gniadek Adam.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 300 245,00 zł (słownie: trzysta tysięcy dwieście czterdzieści pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 200 163,33 zł (słownie: dwieście tysięcy sto sześćdziesiąt trzy złote 33/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Zbylitowska Góra Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 30 024,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej