Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 26-11-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu nr 6 - udział 1/2 - nieruchomość położona jest w miejscowości Tarnów, os. Zielone 24 posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnów nr TR1T/00102547/7. Lokal o pow. 52,60 m2 położony na 3 kondygnacji składa się z 3 pokoi, przedpokoju, kuchni oraz łazienki z w.c. Do lokalu przynależna do użytkowania piwnica o pow. 4,7 m2 stanowiące własność dłużnika: Sumara Stanisław.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 173.881,00 zł. Wartość udziału wynosząca 1/2 wynosi: 86.941,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania udziału 1/2 tj.: 65.205,75 zł.

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. 8.994,10 zł na konto kancelarii komornika w Banku Pekao S.A. w Tarnowie nr 26 1240 1910 1111 0000 0898 5422 albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 11-12-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 34 o pow. 68,98 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, oddzielnego wc, położony na I piętrze, czterokondygnacyjnego budynku w miejscowości: Tarnów, przy ul. Brandstaettera 6, posiadającego założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00122597/8 stanowiącego własność dłużnika: Wolanin Grzegorz dla którego jako nieznanego z miejsca pobytu ustanowiono kuratora w osobie Adwokata Roberta Starczewskiego - Kancelaria Adwokacka Starczewski Robert - Adwokat ul. Targowa 10, 33-100 Tarnów.

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu oszacowane jest na kwotę: 246 620,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 184 965,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt pięć złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu tj. kwocie 24 662,00 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 10-12-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Koszyce Wielkie

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 45/9 o powierzchni 0,1356 ha - z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wykonane ławy fundamentowe oraz część ścian fundamentowych, położonej w miejscowości: Koszyce Wielkie gm. Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00154196/0. Obecnie właścicielem tej nieruchomości jest: "Telbud" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s Koszyce Wielkie gm. Tarnów, z udziałem której w myśl art 930 kpc prowadzona jest egzekucja przeciwko dłużnikowi egzekwowanemu: Andrzejowi Kozioł.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 129.086,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 96.814,50 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czternaście złotych 50/100 zł).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Koszyce Wielkie Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 12 908,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 26-11-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka zabudowana Siemiechów

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału dłużnika wynoszącego 1/2 część nieruchomości opisanej jako: działka nr 929/1 o powierzchni 4.790 m2 - zabudowana budynkiem mieszkalnym drewniano-murowanym, parterowym, z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym o pow. użytk. 105,24 m2 oraz drewniano-murowanym budynkiem stodoły wraz z częścią gospodarczą o pow. użytk. 106,74 m2, położonej w miejscowości: Siemiechów gm. Gromnik, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s w Tuchowie nr: TR2T/00211587/3, stanowiącego własność dłużnika: Śliwa Bożena.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 89.763,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 67.322,25 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka zabudowana Siemiechów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 8.976,30 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej