ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 02-08-2022

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Milówka

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: Toporowski Marian, położonej w miejscowości: Milówka gm. Wojnicz, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00113616/2 opisanej jako:

 • działka nr 103 o pow. 6 500 m2.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 71.045,00 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści pięć złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 53.283,75 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście osiemdziesiąt trzy złote 75/100).

 • działka nr 401/1 o pow. 6 400 m2.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 75.968,00 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt osiem złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 56.976,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt sześć złotych).

 • działka nr 401/2 o pow. 300 m2.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.141,00 zł (słownie: trzy tysiące sto czterdzieści jeden złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 2.355,75 zł (słownie: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 75/100).

 • działka nr 401/3 o pow. 100 m2.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1.047,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterdzieści siedem złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 785,25 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt pięć złotych 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Milówka Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. - działka nr 103 rękojmia w kwocie 7.104,50 zł, - działka nr 401/1 rękojmia w kwocie 7.596,80 zł, - działka nr 401/2 rękojmia w kwocie 314,10 zł, - działka nr…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 07-07-2022

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 1 o pow. użytkowej 71,20 m2, składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki wraz z wc oraz przedpokoju, a także w części przyziemia pomieszczenie gospodarcze i piwnica, z własnością którego związany jest udział wynoszący 7120/13994 części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu obj. księgą wieczystą TR1T/00029414/0, położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Antalla 13, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00153307/5, stanowiącej własność dłużnika: Olchawa-Dulian Agnieszka.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 161.972,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 121.479,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 16.197,20 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 19-07-2022

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Siemiechów

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziałów stanowiących własność dłużników Śliwa Bożena i Śliwa Józef wynoszących po 1/2 części nieruchomości opisanej jako: działka gruntowa nr 929/1 o powierzchni 4.790 m2 - zabudowana drewniano - murowanym, parterowym budynkiem mieszkalnym, z poddaszem użytkowym i podpiwniczeniem o pow. użytkowej 105,24 m2 oraz drewniano - murowanym budynkiem stodoły wraz z częścią gospodarczą o powierzchni użytkowej 106,74 m2, położonej w miejscowości: Siemiechów gm. Gromnik, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s w Tuchowie nr: TR2T/00211587/3.

Udział dłużniczki Bożeny Śliwa w nieruchomości wynoszący 1/2 część oszacowany jest na kwotę: 89 763,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote).

Cena wywoławcza w/w udziału w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 67 322,25 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 25/100).

Udział dłużnika Józefa Śliwa w nieruchomości wynoszący 1/2 część oszacowany jest na kwotę: 89 763,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote).

Cena wywoławcza w/w udziału w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 67 322,25 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Siemiechów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości tj. w kwocie 8.976,30 zł, a w przypadku przystąpienia do licytacji dwóch udziałów wynoszących po 1/2 części nieruchomości zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 07-07-2022

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Skrzyszów

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działki nr 29/5, nr 29/8, nr 29/35 o łącznej powierzchni 0,2200 ha, położonej w miejscowości: Skrzyszów gm. Skrzyszów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00094869/0, stanowiącej własność dłużnika: Czuba Adam.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 56.890,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 42 667,50 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 50/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Skrzyszów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 5.689,00 zł, na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej