ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 27-10-2020

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Pogórska Wola

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 371/4 o łącznej pow. 0,0781 ha - niezabudowana,stanowiąca drogę dojazdową, położonej w miejscowości: Pogórska Wola, gm. Skrzyszów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00144766/4, stanowiącej własność dłużnika: Stepek Andrzej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 20.595,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 15.446,25 zł (słownie: piętnaście tysięcy czterysta czterdzieści sześć złotych 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Pogórska Wola Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 2 059,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 22-10-2020

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działki Biadoliny Radłowskie

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: Romuzga Jacek, położonej w miejscowości: Biadoliny Radłowskie, gm. Wojnicz, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00110579/9 opisanej jako:

 • działka nr 769 o powierzchni 0,49 ha - niezabudowana.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 12.579,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 8.386,00 zł (słownie: osiem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć złotych).

 • działka nr 770 o powierzchni 0,23 ha - niezabudowana.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 32.154,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto pięćdziesiąt cztery złote).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 21.436,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Biadoliny Radłowskie Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj: działka nr 769 - rękojmia w kwocie 1.257,90 zł, działka nr 770 - rękojmia w kwocie 3.215,40 zł, na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 27-10-2020

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Mikołajowice

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiącej własność dłużnika: Bykiewicz Grzegorz położonej w miejscowości: Mikołajowice, gm. Wierzchosławice, posiadającej założoną księgę wieczystą w VI Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00081416/6 opisanej jako:

 • działka nr 293/1 o pow. 0,13 ha - niezabudowana

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 13.438,00 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 10.078,50 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemdziesiąt osiem złotych 50/100).

 • działka nr 512/4 o pow. 0,1040 ha - niezabudowana.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 10.213,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście trzynaście złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 7.659,75 zł (słownie: siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 75/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Mikołajowice Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. działka nr 293/1 - rękojmia w kwocie 1.343,80 zł, działka nr 512/4 - rękojmia w kwocie 1.021,30 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 27-10-2020

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka Łękawica

DRUGA LICYTACJA

 

Udziału wynoszącego 3/4 części nieruchomości opisanej jako: działka nr 734 o pow. 0,38 ha - niezbudowana, położonej w miejscowości: Łękawica gm. Skrzyszów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00103160/7, stanowiącego własność dłużnika: Buras Mateusz.

W/w udział dłużnika wynoszący 3/4 części nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 77 805,00 zł (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 51 870,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Łękawica Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 7 780,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej