ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 03-03-2022

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka Tarnów

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 333 o pow. 0,0420 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, 2 kondygnacyjnym, z poddaszem użytkowym o pow. użytk. 181,30 m2, położonej w miejscowości: Tarnów obr. 78 - Krzyż, przy ul. Jana Kiepury 14, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00037308/3, stanowiącej własność dłużników: Stach Piotr, Igielska Stach Marzena.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 552.639,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset trzydzieści dziewięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 368.426,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 55.263,90 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do…
Czytaj Więcej