ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 20-12-2023

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka Zakrzów

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 85/4 o pow.0,38 ha zabudowana parterowym murowanym budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 54,25 m2, murowanym parterowym budynkiem mieszkalnym z wysokim przyziemiem o pow. użytk. ok. 77,95 m2 (budynek częściowo wchodzi na działkę sąsiednią), łącznikiem pomiędzy budynkami o pow. użytk. 41,43 m2 i murowanym budynkiem gospodarczym o pow. ok. 66,93 m2, położonej w miejscowości: Zakrzów obręb 0014, gm.Wojnicz, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00116086/8, stanowiącej własność dłużnika: Czeczuga Paweł.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 330 850,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 220 566,67 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych 67/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Zakrzów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 33.085,00 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 06-12-2023

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka Szynwałd

DRUGA LICYTACJA

 

udziału stanowiącego własność dłużnika: Mazur Andrzej wynoszącego 1/2 część nieruchomości opisanej jako: działka nr 3079/1 o pow. 0,3337 ha, zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym o pow. użytkowej 48,53 m2, drewnianym budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy ok. 27,00 m2 oraz studnią, położonej w miejscowości: Szynwałd gm. Skrzyszów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00058488/1.

Udział wynoszący 1/2 część nieruchomości oszacowany jest na kwotę: 24.132,50 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści dwa złote 50/100) (wartość prawa służebności osobistej obciążającej prawo własności w/w udziału w nieruchomości wynosi 6.394,00 zł).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 16.088,33 zł (słownie: szesnaście tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 33/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Szynwałd Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 2.413,25 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 06-12-2023

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka Wola Radłowska

DRUGA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 1871 o pow. 0,8900 ha - zabudowana dwoma budynkami mieszkalnymi o pow. użytk. 124,04 m2 i o pow. użytk. 87,28 m2 oraz budynkami gospodarczymi tj. murowany garaż o pow..17,50 m2, murowany budynek byłej stajni o pow. 47,96 m2, murowana piwnica zadaszona o pow.24,96 m2, murowano-drewnianym budynek stodoły o pow. ok. 85,50 m2, położonej w miejscowości: Wola Radłowska gm. Radłów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00104111/6, stanowiącej własność dłużnika: Wątroba Czesław.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 277.591,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 185.060,67 zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćdziesiąt złotych 67/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Wola Radłowska Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 27.759,10 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 06-12-2023

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Gromnik

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 989/2 o pow. 0,5187 ha - niezabudowana o charakterze rolno-leśnym, położonej w miejscowości: Gromnik gm. Gromnik, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s w Tuchowie nr: TR2T/00217839/7, stanowiącej własność dłużnika: Duda Jerzy.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 21.403,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy czterysta trzy złote 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 16.052,25 zł (słownie: szesnaście tysięcy pięćdziesiąt dwa złote 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Gromnik Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 2.140,30 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do…
Czytaj Więcej