ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 06-06-2023

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Brzozówka

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 411/6 o pow. 155 m2 - zabudowana drewnianio-murowanym budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej, parterowego, częściowo podpiwniczonego wraz z częścią gospodarczą o powierzchni użytkowej 41,78 m2 położonej w miejscowości: Brzozówka gm. Lisia Góra przy ul. Tęczowa 6 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00131824/5 stanowiącej własność dłużnika: Tański Józef.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 58.676,00 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 00/100).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 44.007,00 zł (słownie: czterdzieści cztery tysiące siedem złotych 00/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Brzozówka Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 5.867,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do…
Czytaj Więcej