ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 19-06-2024

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Brzozówka

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużnika: Grupa Fewaterm Sp. z o.o. Sp.k. z/s w Tarnowie położonych w miejscowości: Brzozówka gm. Lisia Góra opisanych jako:

 1. działki gruntowe nr 461/8 oraz nr 463/2 o łącznej powierzchni 207 m2, zabudowane murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym w zabudowie szeregowej /segment środkowy/ o powierzchni użytkowej 126,63 m2, posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00132991/3 wraz z udziałem wynoszącym 1/24 część nieruchomości opisanej jako działka nr 463/13 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00148695/3 stanowiącej m.in. drogę dojazdową do w/w nieruchomości.
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 426.751,20 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) (w tym podatek VAT 8% tj. w kwocie 31.611,20 zł słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych 20/100).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 320.063,40 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 40/100).
 2. działki gruntowe nr 461/11 oraz 463/5 o łącznej powierzchni 293 m2, zabudowane murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym w zabudowie szeregowej /segment zewnętrzny/ o powierzchni użytkowej 133,64 m2, posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00132991/3 wraz z udziałem wynoszącym 1/24 część nieruchomości opisanej jako działka nr 463/13 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00148695/3 stanowiącej m.in. drogę dojazdową do w/w nieruchomości.
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 510.892,92 zł brutto (słownie: pięćset dziesięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dwa złote 92/100) (w tym podatek VAT 8% tj. w kwocie 37.843,92 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści trzy złote 92/100).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 383.169,69 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt dziewięć złotych 69/100).
 3. działki gruntowe nr 461/13 oraz 463/7 o łącznej powierzchni 205 m2, zabudowane murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym w zabudowie szeregowej /segment środkowy/ o powierzchni użytkowej 126,63 m2 posiadające założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00132991/3 wraz z udziałem wynoszącym 1/24 część nieruchomości opisanej jako działka nr 463/13 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00148695/3 stanowiącej m.in. drogę dojazdową do w/w nieruchomości.
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 426.751,20 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) (w tym podatek VAT 8% tj. w kwocie 31.611,20 zł słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych 20/100).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 320.063,40 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 40/100).
 4. działka gruntowa nr 463/20 o powierzchni 208 m2, zabudowaną murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym w zabudowie szeregowej /segment środkowy/ o powierzchni użytkowej 126,63 m2, posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00132991/3 wraz z udziałem wynoszącym 1/24 część nieruchomości opisanej jako działka nr 463/13 posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00148695/3 stanowiącej m.in. drogę dojazdową do w/w nieruchomości.
  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 426.751,20 zł brutto (słownie: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt jeden złotych 20/100) (w tym podatek VAT 8% tj. w kwocie 31.611,20 zł słownie: trzydzieści jeden tysięcy sześćset jedenaście złotych 20/100).
  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 320.063,40 zł brutto (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 40/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Brzozówka Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. pozycja 1 obwieszczenia - działki gruntowe nr 461/8 oraz nr 463/2 i udział wynoszący 1/24 część w działce nr 463/13 - kwota 42.675,12 zł pozycja 2 obwieszczenia - działki gruntowe…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 18-06-2024

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału stanowiącego własność dłużnika: Pikul Rafał wynoszącego 1/6 część nieruchomości opisanej jako: działka nr 154/1 o pow. 0,0449 ha - zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, piętrowym, podpiwniczonym wraz z garażem o łącznej powierzchni użytkowej 121,55 m2, położonej w miejscowości: Tarnów-Chyszów obr. 173, przy ul. Chyszowska 46, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00014515/0.

Udział wynoszący 1/6 część nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 88 884,00 zł (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 66 663,00 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości tj. kwocie 8.888,40 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 03-06-2024

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanych jako: działka ewid. 44/20 o pow. 0,3030 ha (TR1T/00000587/4), działka ewid. nr 44/27 o pow. 0,2671 ha ( TR1T/00093451/0) oraz działka ewid. nr 44/24 o pow. 0,1085 ha w użytkowaniu wieczystym do dnia 01.12.2093r. i budynki stanowiące odrębną nieruchomość (TR1T/00078597/4), które to działki stanowią jeden wspólnie ogrodzony kompleks zabudowany budynkami magazynowo-produkcyjnymi, wiatą stalową, budynkiem cukierni, budynkiem handlowym oraz budynkiem administracyjno - piekarniczym wraz z dobudówkami(kotłownią), położonych w miejscowości: Tarnów - Strusina, przy ul. Towarowa 12, posiadających założone księgi wieczyste w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00000587/4, TR1T/00078597/4, TR1T/00093451/0 stanowiące własność dłużnika: Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tarnowie.

W/w nieruchomości i prawo użytkowania wieczystego oszacowane są na łączną kwotę: 1 872 075,00 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 1 404 056,25 zł (słownie: jeden milion czterysta cztery tysiące pięćdziesiąt sześć złotych 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 187.207,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 05-06-2024

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

prawa wieczystego użytkowania gruntu tj. działki nr 146/6 o powierzchni 0,0037 ha i budynek stanowiący odrębną nieruchomość położony przy ul. Pułaskiego w Tarnowie, a jego powierzchnia wynosi tak jak powierzchnia działki tj. 37 m2. Okres użytkowania: 24.08.2093r. w/w nieruchomość jest częścią lokalu użytkowego wykorzystywanego przez aptekę znajdująca się przy ul. Krakowskiej 53, zarządcą której jest Zrzeszenie Właścicieli Nieruchomości w Tarnowie. Nieruchomość położona jest w miejscowości: Tarnów - Strusina obręb 250, posiada założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00075128/5. W/w prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość stanowi własność dłużnika: Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Tarnowie.

Prawo wieczystego użytkowania gruntu i budynek stanowiący odrębną nieruchomość oszacowany jest na kwotę: 94.305,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 70.728,75 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych 75/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 9.430,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej