ZADZWOŃ DO NAS:

+48 14 627 56 68, +48 664 308 369
+48 608 622 911, +48 608 280 995
 

Kancelaria komornicza


Kancelaria
komornicza

Kancelaria Komornicza przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie - Andrzej Czosnyka prowadzi postępowania egzekucyjne oraz postępowania o zabezpieczenie. Wierzyciel ma prawo wyboru komornika zgodnie z art 8 pkt. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Komornik będąc funkcjonariuszem publicznym zajmuje się realizacją zadań powierzonych mu w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji, a w szczególności:

  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne,
  • wykonywaniem orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia niepieniężne m.in. opróżnienie lokalu z ruchomości lub osób (tzw. eksmisja), wydanie nieruchomości,
  • wykonywaniem orzeczeń sądowych o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywaniem innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów,
  • sporządzaniem protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora,
  • weryfikowaniem istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.

Informacje dla wierzycieli znajdują się pod tym linkiem.

Niniejsza strona ma charakter informacyjny i nie stanowi reklamy działalności prowadzonej przez komornika. Informacje zawarte na stronie nie stanowią również oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i nie są wiążące w jakikolwiek inny sposób.