Komornik

Kim jestkomornik?Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym przy sądzie rejonowym. Przy wykonywaniu czynności komornik podlega orzeczeniom sądu i prezesowi sądu rejonowego przy którym działa.

Koniec

postępowaniaegzekucyjnegoKomornik sądowy kończąc postępowanie egzekucyjne w sprawie wydaje postanowienie o ustaleniu jego kosztów oraz wskazuje, kto koszty te winien uiścić.

Komornik

CzynnościkomorniczeKomornik sądowy może wykonywa czynności urzędowe w dni robocze i soboty w godzinach od 7 do 21. Na czynności w dni ustawowo wolne od pracy lub w godzinach nocnych wymagana jest zgoda prezesa sądu rejonowego.

Komornik Sądowy w Tarnowie
Andrzej Czosnyka

Komornik sądowy to funkcjonariusz publiczny (niebędący urzędnikiem państwowym), działający przy sądzie rejonowym, zajmujący się w zasadzie wykonywaniem rozstrzygnięć o roszczeniach cywilnych w drodze przymusu egzekucyjnego. Komornik wykonuje także inne czynności przekazane na podstawie odrębnych przepisów, m.in. przeprowadza spis inwentarza i sporządza (na zarządzenie sądu lub prokuratora) protokół stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia. Podstawą prawną wykonywania zawodu komornika jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji.

Komornicy wykonują swoje czynności w sposób przewidziany przez przepisy kodeksu postępowania cywilnego oraz ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, pod nadzorem prezesa właściwego miejscowo sądu rejonowego. Przy wykonywaniu swoich czynności są niezawiśli i podlegają tylko ustawom oraz orzeczeniom sądowym..

UWAGA!!!

Fałszywe ogłoszenia

W związku z kolejnymi przypadkami zamieszczania fałszywych ofert licytacji komorniczych w Internecie informujemy, że Komornicy Sądowi NIE zamieszczają ogłoszeń dotyczących sprzedaży ruchomości (samochodów, maszyn rolniczych, itp) na portalu TABLICA.PL!
W przypadku pojawienia się tego typu ofert należy zawsze zweryfikować ich prawdziwość w Kancelarii Komorniczej.

Rekrutacja – Assesor Komorniczy

Kancelaria Komornika Sądowego w Tarnowie

Komornik Sądowy poszukuje osoby na stanowisko Asesora Komorniczego lub Aplikanta Komorniczego drugorocznego. Kontakt telefoniczny: 600-327-884 lub email: dcz@poczta.onet.pl

Rekrutacja – Aplikant Komorniczy

Kancelaria Komornika Sądowego w Tarnowie

Komornik Sądowy poszukuje osoby na stanowisko Aplikanta Komorniczego. Kontakt telefoniczny: 600-327-884 lub email: dcz@poczta.onet.pl

Lista wszystkich kancelarii komorniczych wraz z danymi teleadresowymi znajduje się na stronie Krajowej Rady Komorniczej, na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości oraz na stronach Sądów Okręgowych i Rejonowych. Aktualne licytacje ruchomości znajdują się również na stronie Krajowej Rady Komorniczej w zakładce licytacje, a także na tablicach ogłoszeniowych we właściwych Sądach Rejonowych.