Kategoria: Licytacje komornicze


Komornik Sądowy w Tarnowie Andrzej Czosnyka prowadzi także licytacje, aukcje i przetargi komornicze na obszarze całej Polski. Zapraszam.


Druga licytacja komornicza ruchomości – telewizor Samsung

 

Data licytacji: 16-11-2017

 

Sygnatura akt: KM 1399/15

 

DRUGA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

 1. telewizor marki Samsung 22", numer seryjny LE22581B, koloru czarnego plus pilot - wartość szacunkowa: 150,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - telewizor Samsung

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę...
Czytaj wiecej

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka Brzozówka

 

Data licytacji: 15-11-2017

 

Sygnatura akt: KM 3470/16

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 330/2 o pow. 0,2999 ha - zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, nie podpiwniczonym i posiadającym poddasze użytkowe o łącznej powierzchni użytkowej 219,91 m2 oraz garażem o powierzchni użytkowej 33,44 m2 położonej w miejscowości: Brzozówka gm. Lisia Góra stanowiącej własność dłużników:

 • Kopacz Agnieszka - Brzozówka ul. Lipowa 22, 33-140 Lisia Góra
 • Kopacz Krzysztof - Brzozówka ul. Lipowa 22, 33-140 Lisia Góra
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00119338/1.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 594.870,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 396.580,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Brzowóka

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie...

Czytaj wiecej

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Ładna

 

Data licytacji: 07-11-2017

 

Sygnatura akt: KM 2911/16

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

stanowiącego własność dłużnika: Park Ładna Sp. z o.o. z/s ul. Ułańska 5, 60-748 Poznań prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości: Ładna gm. Skrzyszów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00031000/2. W/w prawo użytkowania wieczystego nieruchomości obejmuje:

 • działki tworzące wspólny kompleks 57/1, 58, 59/1, 59/2, 60/1, 60/2, 61/1, 62/1, 62/5, 62/6, 65/1, 65/8, 65/9, 65/10, 65/11, 66, 68, 69, 70, 71/1, 72/1, 73/1 o łącznej powierzchni 208 580 m2.

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 13.198.942,00 zł (słownie: trzynaście milionów sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 9.899.206,50 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście sześć złotych 50/100 gr).

 • działkę nr 159 o pow. 5 700 m2.

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 356.820,00 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset dwadzieścia złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 267.615,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy sześćset piętnaście złotych).

 • działkę nr 160 o pow. 3 300 m2.

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 206.580,00 zł (słownie: dwieście sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 154.935,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści pięć złotych).

 • działkę nr 161 o pow. 2 500 m2.

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 156.500,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 117.375,00 zł (słownie: sto siedemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych).

 • działkę nr 162 o pow. 4 100 m2.

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 256.660,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 192.495,00 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych).

 • działkę 163 o pow. 4 600 m2.

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 287.960,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 215.970,00 zł (słownie: dwieście piętnaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych).

 • działkę nr 164 o pow. 3 000 m2.

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 187.800,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 140.850,00 zł (słownie: sto czterdzieści tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych).

 • działkę nr165 o pow. 3 600 m2.

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 225.360,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 169.020,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia złotych).

 • działkę nr 166 o pow. 5 000 m2.

  Prawo użytkowania wieczystego w/w nieruchomości oszacowane jest na kwotę: 313.000,00 zł (słownie: trzysta trzynaście tysięcy złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 234.750,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Okres użytkowania wieczystego w/w nieruchomości do dnia 04.12.2089r. Budynki i urządzenia widniejące w księdze wieczystej nr TR1T/00031000/2 - nie istnieją, pozostały części ścian budynków oraz sterty gruzu po tych budynkach.

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Ładna

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej...

Czytaj wiecej