Kategoria: Licytacje komornicze


Komornik Sądowy w Tarnowie Andrzej Czosnyka prowadzi także licytacje, aukcje i przetargi komornicze na obszarze całej Polski. Zapraszam.


Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Łękawka

 

Data licytacji: 20-02-2018

 

Sygnatura akt: KM 3618/12, KM 2623/14, KM 2624/14, KM 1488/17

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomości położonych w miejscowości: Łękawka gm. Tarnów stanowiących własność dłużników: Olszówka Wiesław - zam: Łękawka 7, 33-112 Tarnowiec i Olszówka Anna - zam: Łękawka 7, 33-112 Tarnowiec, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00130001/3 opisanych jako:

 • działka nr 215/1 o pow. 6100 m2 - zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 106,91 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o różnym stopniu zaawansowania budowy, w którym znajduje się garaż, boks garażowy oraz pomieszczenie gospodarcze.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 236 030,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 177 022,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa złote 50/100 gr ).

 • działka nr 235 o pow. 200m2 - niezabudowana.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5 308,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta osiem złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 3 981,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złoty).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Łękawka

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika nr: 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie...

Czytaj wiecej

Pierwsza licytacja komornicza ruchomości – telewizor i laptop

 

Data licytacji: 13-02-2018

 

Sygnatura akt: KM 3389/16

 

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

 1. Telewizor marki " LG" 32", kolor czarny (brak dostępu do tabliczki znamionowej) - wartość szacunkowa: 250,00zł
 2. Laptop marki "Toshiba", numer seryjny: 89054978Q - kolor czarny - wartość szacunkowa: 200,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - telewizor i laptop

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić...
Czytaj wiecej

Pierwsza licytacja komornicza ruchomości – tablet Samsung

 

Data licytacji: 13-02-2018

 

Sygnatura akt: KM 1140/17

 

PIERWSZA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

 1. Tablet marki Samsung GRP5100 - obudowa koloru srebrno-czarnego - wartość szacunkowa: 150,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - tablet Samsung

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę...
Czytaj wiecej