Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 15-01-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokal mieszkalny nr III o pow. użytkowej 82,56 m2 położony na II kondygnacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego 2-kondygnacyjnego, składający się z 2 pokoi, salonu, jadalni, kuchni, łazienki, wc i przedpokoju wraz z przynależną piwnicą, z własnością którego związany jest udział wynoszący 1/3 część w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (obj. KW TR1T/00015716), położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Tuchowska 11, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00040089/5 stanowiącej własność dłużnika:

  • Wantuch Krzysztof (udział wynoszący 3/4 części w nieruchomości w świetle księgi wieczystej nr TR1T/00040089/5 stanowi własność osoby trzeciej, niemniej jednak Sąd Okręgowy w Tarnowie I Wydział Cywilny Wyrokiem z dnia 03.03.2017r. sygn. akt I C 693/16 uznał za bezskuteczną w stosunku do wierzycielki umowę dożywocia z dnia 09.12.2015r. zawartą przez Krzysztofa Wantucha i osobą trzecią przed notariuszem Tadeuszem Szeligą (Rep. A nr 15166/2015)

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 218 407,00 zł (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy czterysta siedem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 163 805,25zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięć złotych 25/100zł).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka gruntowa Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 21 840,70 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 10-01-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza ruchomości – telewizor Sharp

PIERWSZA LICYTACJA

 

  1. telewizor marki Sharp, Model:LC-32PH51QE 32" wraz z pilotem - wartość szacunkowa: 400,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - telewizor Sharp Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta,…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 10-01-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza ruchomości – motorower Simson

PIERWSZA LICYTACJA

 

  1. Motorower Simson S51, numer rej. TNA6186, rok prod. 1988, VIN: 6106620 - kolor czerwony - wartość szacunkowa: 1 500,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - motorower Simson Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta,…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 10-01-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza ruchomości – telefon komórkowy

PIERWSZA LICYTACJA

 

  1. telefon komórkowy Samsung J5 rok prod. 2016, IMEI: 356388/08/83417916 - wartość szacunkowa: 600,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - telefon komórkowy Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta,…
Czytaj Więcej