Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 18-09-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza ruchomości – meble biurowe i sprzęt

PIERWSZA LICYTACJA

 

 1. gilotyna Mazanek rok prod. 2007 TYP GM 2000 nr fabr. 036 (poz. 1) - wartość szacunkowa: 6 509,16zł
 2. kompresor Polmo nr fabr. 162, rok prod. 1996 (poz. 2) - wartość szacunkowa: 738,00zł
 3. wózek paletowy Promag (poz. 3) - wartość szacunkowa: 479,70zł
 4. waga elektroniczna AXIS TYP B 150 nr fabr. 3682, rok rpod. 2007 (poz. 4) - wartość szacunkowa: 369,00zł
 5. regały 007W rok rpd. 2005 (poz. 5) (3szt.) - wartość szacunkowa: 1 845,00 (615,00zł/szt.)
 6. regały 0015W rok prod. 2005 (poz. 6) (3 szt.) - wartość szacunkowa: 1 845,00zł (615zł/szt.)
 7. wózek widłowy CATERPILAR V155B, seria 6W400569 1997r. (poz. 7) - wartość szacunkowa: 16 605,00zł
 8. profilarka do gąsiorów, koloru niebieskiego rok prod. 2006 (poz. 8) - wartość szacunkowa: 3 690,00zł
 9. waga hakowa 10t rok prod. 1997 (poz. 9) - wartość szacunkowa: 1 845,00zł
 10. waga hakowa suwnicy 20t rok prod. 2007 (poz. 10) - wartość szacunkowa: 1 845,00zł
 11. regał 2 przęsła, 7 półek rok rpdo. 2008 - złom stalowy (poz. 11) (2szt.) - wartość szacunkowa: 2 952,00zł (1476,00zł/szt.)
 12. regał 6 przęseł, 11 półek rok prod. 2008 - złom stalowy (poz. 12) (2szt.) - wartość szacunkowa: 9 052,80zł (4 526,40zł/szt.)
 13. regał 6 przęseł, 8 półek - złom stalowy (poz. 13) - wartość szacunkowa: 3 778,56zł
 14. regał 6 przęseł, 6 półek rok prod. 2008 - zlom stalowy (poz. 14) - wartość szacunkowa: 3 306,24zł
 15. wózek widłowy Mitsubishi FD 35T 2005r. nr fabr. F19C-00255 (poz. 15) - wartość szacunkowa: 19 095,75zł
 16. szafki ubraniowe (poz. 16) (16szt.) - wartość szacunkowa: 5 904,00zł (369,00zł/szt.)
 17. piec SAUNIER DUVAL THEMA CONDES F-AS-18 + zasobnik GALMET SGW (S) nr kat. 26-28000 (poz. 17) - wartość szacunkowa: 1 864,68zł
 18. biurka z wcięciem półokrągłym (poz. 18) (8szt.) - wartość szacunkowa: 2 000,00zł (250,00zł/szt.)
 19. szafa biurowa dwudrzwiowa z otwartą półką od góry (poz. 19) (6szt.) - wartość szacunkowa: 1 800,00zł (300,00zł/szt.)
 20. kozetka 3-osobowa kolor czerwony (poz. 20) - wartość szacunkowa: 400,00zł
 21. szafa biurowa dwudrzwiowa około 190x100 (poz. 21) (3szt.) - wartość szacunkowa: 1 500,00zł (500,00zł/szt.)
 22. szafa dwudrzwiowa ok. 100x90x40 (poz. 22) (2szt.) - wartość szacunkowa: 600,00zł (300,00zł/szt.)
 23. biurko sekretariat wygięte (poz. 23) - wartość szacunkowa: 600,00zł
 24. biurko sekretariat z wpustem (poz. 24) - wartość szacunkowa: 300,00zł
 25. kontener - szafka na kółkach, czteroszufladowa (poz. 25) - wartość szacunkowa: 250,00zł
 26. komoda czterodrzwiowa przeszklona (poz. 26) - wartość szacunkowa: 800,00zł
 27. krzesła biurowe (poz. 27) (2szt.) - wartość szacunkowa: 300,00zł (150,00zł/szt.)
 28. grzejnik olejowy (poz. 28) - wartość szacunkowa: 100,00zł
 29. bojler 80l SIMAT (poz. 29) - wartość szacunkowa: 400,00zł
 30. biurko kształt prostokąta z wypukleniem i wcięciem półokrągłym (poz. 30) - wartość szacunkowa: 250,00zł
 31. łącznik między biurkami (poz. 31) - wartość szacunkowa: 100,00zł
 32. szafa biurowa jednodrzwiowa (poz. 32) (2szt.) - wartość szacunkowa: 800,00zł (400,00zł/szt.)
 33. szafka dwudrzwiowa ok. 120x40x90 (poz. 33) (2szt.) - wartość szacunkowa: 500,00zł (250,00zł/szt.)
 34. niszczarka do dokumentów (poz. 34) - wartość szacunkowa: 100,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - meble biurowe i sprzęt Operat szacunkowy ruchomości od poz. 1 do poz. 17 znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 10-09-2019

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka Tarnów – Rzędzin

DRUGA LICYTACJA

 

udziałów dłużnika wynoszących 22035/145923 i 101853/291846 części w nieruchomości opisanej jako: działka nr 19/12 o powierzchni 0,4990 ha - niezabudowana, położonej w miejscowości: Tarnów - Rzędzin obręb 155, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00008079/6, stanowiącej własność dłużnika: Bobka Andrzej.

W/w udziały w nieruchomości oszacowane są na łączną kwotę: 36 402,00 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 24 268,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Tarnów - Krzyż Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziałów w nieruchomości tj. kwocie 3 640,20 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 04-09-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Tarnów – Krzyż

PIERWSZA LICYTACJA

 

działka ewidencyjna nr 8/6, o pow. 0,1037 ha - zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym, podpiwniczonym o powierzchni użytkowej 83,31 m2, położonej w miejscowości: Tarnów-Krzyż obręb 17, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00068922/9 stanowiącej własność dłużników: Boruch Stanisław i Boruch Ewa.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 209 867,00 zł (słownie: dwieście dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt siedem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 157 400,25 zł (słownie: sto pięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta złotych 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Tarnów - Krzyż Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 20 986,70 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 27-08-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka Błonie

PIERWSZA LICYTACJA

 

działka nr 185/1 o pow. 0,3100 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym murowanym, parterowym z poddaszem użytkowym o pow. użytkowej 124,50 m2, budynkiem gospodarczym, parterowym, z poddaszem nieużytkowym o pow. użytkowej 57,14 m2, parterowymi murowanymi budynkami garażowymi o pow. użytkowej 21,85 m2 i 30,80 m2, położonej w miejscowości: Błonie 93 gm. Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00064354/8 stanowiącej własność dłużnika: Uznańska Beata.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 394 520,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 295 890,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka Błonie Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 39 452,00 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej