Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 26-11-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka zabudowana Siemiechów

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału dłużnika wynoszącego 1/2 część nieruchomości opisanej jako: działka nr 929/1 o powierzchni 4.790 m2 - zabudowana budynkiem mieszkalnym drewniano-murowanym, parterowym, z poddaszem użytkowym, podpiwniczonym o pow. użytk. 105,24 m2 oraz drewniano-murowanym budynkiem stodoły wraz z częścią gospodarczą o pow. użytk. 106,74 m2, położonej w miejscowości: Siemiechów gm. Gromnik, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s w Tuchowie nr: TR2T/00211587/3, stanowiącego własność dłużnika: Śliwa Józef.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 89.763,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt trzy złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 67.322,25 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 25/100 ).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka zabudowana Siemiechów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 8.976,30 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 05-12-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka zabudowana Stare Żukowice

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka gruntowa nr 4244 o powierzchni 1.552 m2 - zabudowana drewnianym parterowym, niepodpiwniczonym i nie posiadającym poddasza użytkowego budynkiem mieszkalnym o pow. 69,12 m2 oraz drewnianym budynkiem stajni wraz ze stodołą pod jednym dachem, położonej w miejscowości: Stare Żukowice, gm. Lisia Góra, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00078495/9 stanowiącej własność dłużnika: Witek Zbigniew.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 85.470,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych) - wartość szacunkowa ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego prawo własności nieruchomości wynosi 35.403,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 64.102,50 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sto dwa złote 50/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka zabudowana Stare Żukowice Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 8.547,00 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 25-11-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka gruntowa Wojnicz

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka gruntowa nr 256/3 o powierzchni 0,76 ha - niezabudowana, położonej w miejscowości: Wojnicz gm. Wojnicz, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00109559/3, stanowiącej własność dłużnika: Sherman Partners Sp. z o.o. z/s w Wojniczu.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 115.748,00 zł (słownie: sto piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści osiem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 86.811,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset jedenaście złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka gruntowa Wojnicz Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 11.574,80 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 27-11-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka gruntowa Wojnicz

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału dłużnika Jana Banaś wynoszącego 1/2 części nieruchomości opisanej jako: działka gruntowa nr 1140 o powierzchni 0,0458 ha - niezabudowana, położonej w miejscowości: Wojnicz gm. Wojnicz, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00108508/4.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 9 593,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 7 194,75 zł (słownie: siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt cztery złote 75/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka gruntowa Wojnicz Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału w nieruchomości tj. w kwocie 959,30 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w…
Czytaj Więcej