Data licytacji: 01-01-1970

 

Sygnatura akt: KM 352/17

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 21 listopada 2017r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Tarnowie przy ul. Dąbrowskiego 27 (sala 8) odbędzie się pierwsza licytacja:

nieruchomości stanowiących własność dłużnika: Ostrowski Andrzej zam: ul. Wawerska 27, 05-420 Józefów, położonych w miejscowości: Chojnik gm. Gromnik opisanych jako:

 • działka nr 835/1 o pow. 0,57 ha - niezabudowana, posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s w Tuchowie nr TR2T/00206746/8.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5.870,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 4.402,50 zł (słownie: cztery tysiące czterysta dwa złote 50/100 gr).

 • działka nr 839 o pow. 0,41 ha - niezabudowana (rolna), posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s w Tuchowie nr: TR2T/00044625/0.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 2.920,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 2.190,00 zł (słownie: dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych).

 • działka nr 867 o pow. 0,33 ha - niezabudowana (rolna), posiadająca założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s w Tuchowie nr: TR2T/00043270/9.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5.590,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 4.192,50 zł (słownie: cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złote 50/100).