Data licytacji: 05-07-2017

 

Sygnatura akt: KM 3418/15, KM 3853/15, KM 3990/15, KM 305/16, KM 550/16, KM 551/16, KM 653/16, KM 837/16 KM, 950/16, KM 1045/16, KM 1111/16, KM 1151/16, KM 1152/16, KM 1220/16, KM 1343/16, KM 1344/16, KM 1345/16, KM 1346/18, KM 1347/16, KM 1348/16, KM 1349/16, KM 1361/16, KM 1388/16, KM 1389/16, KM 1600/16, KM 1771/16, KM 1796/16, KM 1797/16, KM 1809/16, KM 2110/16, KM 2141/16, KM 2144/16, KM 2156/16, KM 2205/16, KM 2226/16, KM 2255/16, KM 2281/16, KM 2289/16, KM 2290/16, KM 2291/16, KM 2295/16, KM 2328/16, KM 2329/16, KM 2330/16, KM 2363/16, KM 2364/16, KM 2403/16, KM 2508/16, KM 2620/16, KM 2621/16, KM 2622/16, KM 2623/16, KM 2624/16, KM 2817/16, KM 2907/16, KM 3042/16, KM 3125/16, KM 3325/16, KM 3412/16, KM 276/17, KM 289/17, KM 349/17, KM 775/17, KM 1649/16, KM 2415/16, KM 2416/16, KM 3124/16

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

DRUGA LICYTACJA RUCHOMOŚCI

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tarnowie Andrzej Czosnyka mający kancelarię w Tarnowie przy ul. Tuchowska 20 na podstawie art. 875 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 5 lipca 2017 roku o godz. 10:00 w kancelarii komornika odbędzie się druga licytacja następujących ruchomości:

 1. kontener - szatnia, koloru zielonego - wartość szacunkowa: 4 000,00zł
 2. kontener narzędziowy (morski), koloru zielonego - wartość szacunkowa: 6 000,00zł
 3. kontener narzędziowy, koloru zielonego - wartość szacunkowa: 6 000,00zł
 4. szafa serwerowa ( bez wyposażenia) - wartość szacunkowa: 800,00zł
 5. stoły biurowe, koloru ciemny dąb (10szt) - wartość szacunkowa: 3 000,00zł (300,00zł/szt.)
 6. przystawki biurowe, koloru ciemny dąb (6szt.) - wartość szacunkowa: 1 200,00zł (200,00zł/szt.)
 7. szafy zamykane, biurowe, dwu skrzydłowe, koloru ciemny dąb (8szt.) - wartość szacunkowa: 4 000,00zł (500,00zł/szt.)
 8. przystawki biurowe, niskie, koloru ciemny dąb (6szt.) - wartość szacunkowa: 1 200,00zł (200,00zł/szt.)
 9. kserokopiarka RICO HMP-C2500 - wartość szacunkowa: 3 000,00zł
 10. kserokopiarka RICO HMP 4000 z przystawką i segregatorem - wartość szacunkowa: 4 500,00zł
 11. kserokopiarka Noshuatec MPC 350 - wartość szacunkowa: 3 000,00zł
 12. biurko koloru ciemny dąb - wartość szacunkowa: 200,00zł
 13. krzesła biurowe (7szt.) - wartość szacunkowa: 484,68zł (69,24zł/szt.)
 14. szafa biurowa 184 x 80 cm, z regałami, sklejka, kolor ciemny brąz, producent WUTEH (13szt.) - wartość szacunkowa: 5 200,00zł (400,00zł/szt.)
 15. biurko 160 x 100 cm, zaokrąglone, stelaż metalowy, kolor ciemny brąz, producent WUTEH (12szt.) - wartość szacunkowa: 4 800,00zł (400,00zł/szt.)
 16. stół 140 x 80 cm, stelaż metalowy, kolor ciemny brąz (2szt.) - wartość szacunkowa: 600,00zł (200,00zł/szt.)
 17. szafka z czterema szufladami (przystawka do biurka) 60 x 40 cm, kolor ciemny brąz, producent WUTEH (12szt.) - wartość szacunkowa: 2 400,00zł (200,00zł/szt.)
 18. krzesła biurowe, stelaż metalowy, obicie materiałowe, kolor szary (14szt.) - wartość szacunkowa: 2 100,00zł (150,00zł/szt.)
 19. fotel biurowy, obrotowy, obicie materiałowe , kolor szary (14szt.) - wartość szacunkowa: 2 520,00zł (180,00zł/szt.)
 20. wieszak metalowy na ubrania (3szt.) - wartość szacunkowa: 300,00zł (100,00zł/szt.)
 21. przystawka do biurka (dostawiany blat), półokrągła, średnica 60 cm, noga metalowa - wartość szacunkowa: 120,00zł
 22. przystawka do biurka (dostawiany blat), półokrągła, średnica 80 cm, noga metalowa - wartość szacunkowa: 120,00zł
 23. przystawka do biurka (dostawiany blat), półokrągła, podwójna, średnica 120 cm, noga metalowa - wartość szacunkowa: 160,00zł
 24. przystawka do biurka (dostawiany blat), półokrągła, podwójna, średnica 160 cm, noga metalowa - wartość szacunkowa: 160,00zł
 25. szafka rozsuwana 73 x 80 cm, sklejka producent WUTEH, kolor ciemny brąz (2szt.) - wartość szacunkowa: 1 000,00zł (500,00zł/szt.)
 26. stolik 100 x 60 cm, stelaż metalowy, sklejka koloru ciemny brąz - wartość szacunkowa: 200,00zł
 27. półki podwieszane 80 x 40 cm, sklejka, kolor ciemny braz (3szt.) - wartość szacunkowa: 300,00zł (100,00zł/szt.)
 28. szafa z żaluzjami (plastik), sklejka, koloru ciemny brąz, zamykana na klucz, żaluzje koloru srebrnego - wartość szacunkowa: 400,00zł
 29. szafa z półkami, otwierana, drzwi skrzydłowe, 180 x 184 cm, sklejka, kolor ciemny brąz (2szt.) - wartość szacunkowa: 500,00zł (250,00zł/szt.)
 30. szafa 180 x 184 cm, ze szklanymi drzwiczkami, sklejka, kolor ciemny brąz - wartość szacunkowa: 450,00zł
 31. szafa 60 x 112 cm, z wentylacją, sklejka, koloru ciemny brąz - wartość szacunkowa: 250,00zł

Łączna wartość ruchomości - 58 964,68zł
 

Licytacja komornicza ruchomości – sprzęt biurowy

Wykaz ruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania.
Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu udzielono przybicia, zatrzymuje się; pozostałym licytantom rękojmię zwraca się niezwłocznie. Nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy jednak cena przewyższa pięćset złotych obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast jednej piątej ceny, nie mniej jednak niż pięćset złotych, przy czym reszta powinna być uiszczona do godziny dwunastej dnia następnego w kancelarii komornika. Jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacji co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Z utraconej rękojmi pokrywa się koszty egzekucji związanej ze sprzedażą, a reszta wchodzi w skład sumy uzyskanej w egzekucji albo jeżeli egzekucja została umorzona jest przelewana na dochód Skarbu Państwa.

Stosownie do art. 867zn.2 § 4 kpc pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym , chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu.

Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać:

 • ruchomości od poz. 1 do poz. 13 w dniu 04.07.2017 r. w godz. od 12:00 do 13:00 w miejscowości: 32-830 Wojnicz Gm. Wojnicz na działkach gruntowych o numerach 109 i 111 – po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z kancelarią komorniczą tel. 14 627 56 68 oraz 664 308 369,
 • ruchomości od poz. 14 do poz. 31 w dniu 03.07.2017 r. w godz. od 10:00 do 11:00 oraz w dniu 04.07.2017 r. w godz. 14:00 do 15:00 w miejscowości: 33-100 Tarnów, ul. Mościckiego 235.

POUCZENIE
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 ( art. 305 kk ). Na dokonaną czynność przysługuje stronom skarga wniesiona do Wydziału I Cywilnego Sądu Rejonowego w Tarnowie w terminie 7 dni od daty jego otrzymania ( art.767 kpc ).