Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 19-12-2018

 

Pierwsza licytacja komornicza ruchomości – telewizor Grundig

PIERWSZA LICYTACJA

 

  1. telewizor marki Grundig "42" SIN: 80100084 - wartość szacunkowa: 400,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - telewizor Grundig Ceną wywoławczą ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez licytanta, któremu…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 19-12-2018

 

Pierwsza licytacja komornicza ruchomości – meble i telewizor

PIERWSZA LICYTACJA

 

  1. Telewizor marki Panasonic 40" - wartość szacunkowa: 1 000,00zł
  2. Narożnik obicie materiałowe, kolor szaro-brązowy - wartość szacunkowa: 750,00zł
  3. Meblościanka koloru brązowego (imitacja drewna - okleina) składająca się z szafy dwuskrzydłowej, stolika pod telewizor, komody przeszklonej oraz szafki wiszącej (naściennej) - wartość szacunkowa: 800,00zł
  4. Stół szklany, stelaż metalowy z elementami wykonanymi z drewna - wartość szacunkowa: 200,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - meble i telewizor Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Rękojmię złożoną przez…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 19-12-2018

 

Pierwsza licytacja komornicza ruchomości – samochód Audi A4

PIERWSZA LICYTACJA

 

  1. Audi A4 AVANT, KOMBI, numer rej.KTA2WU8, VIN: WAUZZZ8E32A258086 rok prod.: 2002 (samochód osobowy) - wartość szacunkowa: 3 600,00zł

Licytacja komornicza ruchomości - samochód Audi A4 Wykaz ruchomości wraz z elaboratem szacunkowym znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 3/4 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 17-12-2018

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka zabudowana Przybysławice

DRUGA LICYTACJA

 

działka gruntowa nr 2078 o powierzchni 2 876m2 - zabudowana trójkondygnacyjnym, murowanym budynkiem zespołu opieki długoterminowej rehabilitacji „Poz – Nurs – Klinik” (o powierzchni użytkowej 647,65m2) oraz murowanym budynkiem gospodarczym położonej w miejscowości: Przybysławice, gm. Radłów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00143764/3, stanowiącej własność dłużnika: Pochroń Jacek. Nieruchomość obciążona jest umową dzierżawy do 14.08.2026r.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 931 344,00zł (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy trzysta czterdzieści cztery złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 620 896,00zł (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka zabudowana Przybysławice Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. w kwocie 93 134,40zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej