Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 25-02-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

PIERWSZA LICYTACJA

 

lokal mieszkalny nr 26 o powierzchni użytkowej 62,30 m2, składający się z: 2 pokoi, kuchni, przedpokoju i łazienki z wc, z własnością lokalu związany jest udział 62/3070 części w nieruchomości wspólnej (obj. KW TR1T/00033731/9) oraz udział 62/3771 części w nieruchomości wspólnej ( obj. KW TR1T/00079216/7), położony na parterze budynku wielorodzinnego 5-kondygnacyjnego w miejscowości: Tarnów, przy ul. Krakowska 42, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00087838/2 stanowiący własność dłużnika: Szwed Stefania.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 167 495,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 125 621,25 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych 25/100 zł).

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 16 749,50 zł na rachunek bankowy komornika: nr 04 2490 0005 0000 4600 7144 2018 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela…
Czytaj Więcej