Kategoria: Licytacje komornicze

Data licytacj: 30-04-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Skrzyszów

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości stanowiących własność dłużników: Kozioł Andrzej, Łątka Elżbieta po 1/2 części, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00048891/6

 • położonych w miejscowości: Ładna gm. Skrzyszów opisanych jako:
  • działki: nr 443 o pow. 0,54 ha - niezabudowana, nr 444 o pow. 2,47 ha - zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. 90 m2 z częścią gospodarczą (stajnia wraz hydrofonią) o pow. 72,23 m2, drewniany budynek stodoły 64,80 m2 i stajnia, nr 445 o pow. 1,22 ha - zabudowana (murowany budynek stróżówki, budynek gospodarczy, część budynku kontenerowego), nr 450 o pow. 1,54 ha częściowo zabudowana (część budynku kontenerowego), nr 451/2 o pow. 0,54 ha - niezabudowana, nr 452 o pow. 1,62 ha - niezabudowana.

   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 835 678,00 zł (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych).

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 626 758,50 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąty osiem złotych 50/100).

  • działka nr 448 o pow. 0,33 ha - niezabudowana (las).

   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 710,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset dziesięć złotych).

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 5 032,50 zł (słownie: pięć tysięcy trzydzieści dwa złote 50/100).

  • działka nr 473/2 o pow. 0,14 ha - niezabudowana.

   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 6 603,00 zł (słownie: sześć tysięcy sześćset trzy złote).

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 4 952,25 zł (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 25/100).

 • położonych w miejscowości: Pogórska Wola gm. Skrzyszów opisanych jako:
  • działka nr 1026/1 o pow. 3,62 ha - niezabudowana.

   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 216 116,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy stos szesnaście złotych).

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 162 087,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt siedem złotych).

  • działka nr 1026/2 o pow. 0,02 ha - niezabudowana.

   Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 407,00 zł (słownie: czterysta siedem złotych

   Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 305,25 zł (słownie: trzysta pięć złotych 25/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Skrzyszów Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. działki: nr 443, 444, 445, 450, 451/2, 452 - w łącznej kwocie 83 567,80 zł działka nr 448 - w kwocie 671,00 zł działka nr 473/2 - w kwocie 660,30…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 30-04-2019

 

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działka niezabudowana Poręba Radlna

DRUGA LICYTACJA

 

działka nr 428/4 o powierzchni 18 800 m2 - niezabudowana, położonej w miejscowości: Poręba Radlna gm. Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00152234/5 stanowiącej własność dłużnika: Kozioł Andrzej.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 130 284,00 zł (słownie: sto trzydzieści tysięcy dwieście osiemdziesiąt cztery złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 86 856,00 zł (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt sześć złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka niezabudowana Poręba Radlna Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 13 028,40 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie…
Czytaj Więcej