Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomości

Data licytacj: 09-04-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka zabudowana Koszyce Wielkie

PIERWSZA LICYTACJA

 

nieruchomości opisanej jako: działka nr 721/1 o pow. 0,0746 ha - zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym piętrowym wraz z garażem o powierzchni użytkowej 157,41 m2, dodatkowo na terenie działki znajduje się budynek gospodarczy (w zabudowie bliźniaczej z budynkiem znajdującym się na działce sąsiedniej) o powierzchni użytkowej 10,07 m2, położonej w miejscowości: Koszyce Wielkie gm. Tarnów, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00041530/9, stanowiącej własność dłużnika: Makowiec Kacper.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 235 416,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta szesnaście złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 176 562,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote).

Licytacja komornicza nieruchomości - działka zabudowana Koszyce Wielkie Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 23 541,60 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie…
Czytaj Więcej

Data licytacj: 09-04-2019

 

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – udział działka gruntowa zabudowana

PIERWSZA LICYTACJA

 

udziału wynoszącego 1/2 część nieruchomości opisanej jako: działka gruntowa nr 27 o powierzchni 661 m2, zabudowana murowanym budynkiem mieszkalnym, parterowym, podpiwniczonym z poddaszem nieużytkowym w zabudowie bliźniaczej o powierzchni użytkowej 42,71 m2, składający się z pokoju, kuchni, pomieszczenia gospodarczego, położonej w miejscowości: Tarnów - Dąbrówka Infułacka obręb 277, posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00156300/7. W/w udział stanowi własność dłużnika: Tokarski Grzegorz

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 40 234,00 zł (słownie: czterdzieści tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 30 175,50 zł (słownie: trzydzieści tysięcy sto siedemdziesiąt pięć złotych 50/100).

Licytacja komornicza nieruchomości - udział działka gruntowa zabudowana Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwocie 4 023,40 zł na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank SA albo złożyć ją w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie…
Czytaj Więcej