Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomościPierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działka niezabudowana Jodłówka Tuchowska

 

Data licytacji: 14-09-2017

 

Sygnatura akt: KM 347/17

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomości opisanej jako: działka ewidencyjna nr 951 o pow. 9 200m2 - niezabudowana stanowiąca teren o możliwości zabudowy, położonej w miejscowości: Jodłówka Tuchowska, gm. Tuchów, posiadającej założoną księgę wieczystą w IX Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie z/s w Tuchowie nr: TR2T/00067775/3 stanowiącej własność dłużnika:

  • Osika Marcin zam: ul. Baściki 15A, 32-650 Kęty.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 94.392,00zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 70.794,00zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote).

Licytacja komornicza nieruchomości działka niezabudowana Jodłówka Tuchowska

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w:...

Czytaj wiecej

Druga licytacja komornicza nieruchomości – działki i budynki Tarnów

 

Data licytacji: 29-08-2017

 

Sygnatura akt: KM 4277/12 i inne (242)

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomości opisanej jako: działka ewid. 44/20 o pow. 0,3030 ha (TR1T/00000587/4), działka ewid. nr 44/27 o pow. 0,2671 ha (TR1T/00093451/0) oraz działka ewid. nr 44/24 o pow. 0,1085 ha w wieczystym użytkowaniu i budynki stanowiące odrębną nieruchomość (TR1T/00078597/4), które to działki stanowią jeden wspólnie ogrodzony kompleks zabudowany budynkami magazynowo-produkcyjnymi, wiatą stalową, budynkiem cukierni oraz budynkiem administracyjno - piekarniczym wraz z dobudówkami (kotłownią) położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Towarowa 12, stanowiącej własność dłużnika:

  • Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców z/s ul. Towarowa 12, 33-100 Tarnów
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00000587/4, TR1T/00078597/4, TR1T/00093451/0.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 3.859.675,00zł (słownie: trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 2.573.116,67zł (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące sto szesnaście złotych 67/100 gr).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki i budynki Tarnów

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się...

Czytaj wiecej

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

 

Data licytacji: 05-09-2017

 

Sygnatura akt: KM 1217/16, KM 1702/16, KM 3441/16, KM 203/17, KM 216/17, KM 515/17

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 20 o pow. użytkowej 60,20 m2 + przynależna piwnica o powierzchni 2,70 m2, składający się z 4 izb: 3 pokoje, kuchnia, przedpokój, łazienka, oddzielne w.c. Z własnością lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo wieczystego użytkowania oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali wynoszący 629/11604. Lokal zlokalizowany jest na IV piętrze budynku wielorodzinnego, 5 – kondygnacyjnego położonego w miejscowości: Tarnów przy os. Zielone 18. W/w nieruchomość stanowi własność dłużnika:

  • LOREM Sp. z o.o. pl. Więźniów Auschwitz 1, 33-100 Tarnów
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00127780/3.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 155.938,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 116.953,50 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt trzy złote 50/100 gr).

Licytacja komornicza nieruchomości lokal mieszkalny Tarnów

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: ...

Czytaj wiecej