Kategoria: Licytacje komornicze – nieruchomościPierwsza licytacja komornicza nieruchomości – działki Łękawka

 

Data licytacji: 20-02-2018

 

Sygnatura akt: KM 3618/12, KM 2623/14, KM 2624/14, KM 1488/17

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomości położonych w miejscowości: Łękawka gm. Tarnów stanowiących własność dłużników: Olszówka Wiesław - zam: Łękawka 7, 33-112 Tarnowiec i Olszówka Anna - zam: Łękawka 7, 33-112 Tarnowiec, posiadających założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr TR1T/00130001/3 opisanych jako:

 • działka nr 215/1 o pow. 6100 m2 - zabudowana budynkiem mieszkalnym o pow. użytk. 106,91 m2 oraz murowanym budynkiem gospodarczym o różnym stopniu zaawansowania budowy, w którym znajduje się garaż, boks garażowy oraz pomieszczenie gospodarcze.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 236 030,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 177 022,50 zł (słownie: sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dwadzieścia dwa złote 50/100 gr ).

 • działka nr 235 o pow. 200m2 - niezabudowana.

  Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 5 308,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta osiem złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 3 981,00 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt jeden złoty).

Licytacja komornicza nieruchomości - działki Łękawka

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika nr: 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w: Tarnowie...

Czytaj wiecej

Pierwsza licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

 

Data licytacji: 14-02-2018

 

Sygnatura akt: KM 820/16

 

PIERWSZA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

nieruchomości opisanej jako: lokal mieszkalny nr 38, położony na I piętrze, III kondygnacyjnego budynku, lokal o powierzchni użytkowej 40,70 m2, składający się z dwóch pokoi (przerobione z jednego), kuchni, przedpokoju i łazienki z wc. Z własnością lokalu związany jest udział w wynoszący 41/2626 w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali (KW nr TR1T/00032311/2) położonej w miejscowości: Tarnów, przy ul. Waryńskiego 9, stanowiącej własność dłużnika:

 • Synowiec Agnieszka ostatnio zamieszkałej ul. Waryńskiego 9/38, 33-100 Tarnów, dla której jako nieznanej z miejsca pobytu ustanowiony został kurator w osobie: Baran Agata - Radca Prawny- Kancelaria Radcy Prawnego z/s ul. gen. Józefa Bema 5/20, 33-100 Tarnów
posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00079513/9.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 110 952,00 zł (słownie: sto dziesięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote) (wartość ograniczonego prawa rzeczowego obciążającego nieruchomość wynosi: 26.132,00 zł (dwadzieścia sześć tysięcy sto trzydzieści dwa złote).

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 83 214,00 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście czternaście złotych).

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w kancelarii komornika mieszczącej się w:...

Czytaj wiecej

Druga licytacja komornicza nieruchomości – lokal mieszkalny Tarnów

 

Data licytacji: 14-02-2018

 

Sygnatura akt: KM 2793/16, KM 3456/12, KM 506/13, KM 1510/14, KM 1964/14, KM 700/17, KM 2624/17

 

DRUGA LICYTACJA NIERUCHOMOŚCI

 

 • udziału dłużnika Janusza Janas zam: ul. Kościuszki 15a/34, 33-100 Tarnów wynoszącego 1/6 część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 34, położony w miejscowości: Tarnów, przy ul. Kościuszki 15A, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00103008/4.

  Udział wynoszący 1/6 część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oszacowany jest na kwotę: 23.703,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset trzy złote).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 15.802,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy osiemset dwa złote).

 • udziału dłużniczki Jadwigii Janas zam: ul. Kościuszki 15A/34, 33-100 Tarnów wynoszącego 4/6 część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu opisanego jako: lokal mieszkalny nr 34, położony w miejscowości: Tarnów, przy ul. Kościuszki 15A, posiadający założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tarnowie nr: TR1T/00103008/4.

  Udział wynoszący 4/6 część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu oszacowany jest na kwotę: 94.810,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemset dziesięć złotych).

  Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 63.206,67 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście sześć złotych 67/100 gr).

Licytacja komornicza nieruchomości - lokal mieszkalny Tarnów

Stosownie do art. 962 kpc przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania udziału spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na rachunek bankowy komornika: nr 42 2490 0005 0000 4530 2360 8447 Alior Bank S.A. lub wpłacić ją w gotówce w...

Czytaj wiecej